Quantitative electron probe microanalysis for ultralight elements (boron-oxygen)

G.F. Bastin, H.J.M. Heijligers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantitative electron probe microanalysis for ultralight elements (boron-oxygen)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science