Quantitative assessment of prosthetic valve regurgitation after TAVI by angiography and cardiac magnetic resonance imaging

M. Abdelghani, M. Abdel-Wahab, Y. Miyazaki, E. Holy, C. Merten, D. Zachow, P. Tonino, M. Rutten, F.N. van de Vosse, M.A. Morel, Y. Onuma, P. Serruys, G. Richardt, O. Soliman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)623-623
TijdschriftEuropean Heart Journal
Volume38
Nummer van het tijdschriftsuppl.1
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2017

Citeer dit