Quantitative assessment of birefringent skin structures in scattered light confocal imaging using radially polarized light

Babu Varghese, Rieko Verhagen, Altaf Hussain, Clemence Boudot, Qiangqiang Tai, Siqi Ding, Jasmin A. Holz, Natallia E. Uzunbajakava

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantitative assessment of birefringent skin structures in scattered light confocal imaging using radially polarized light'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Chemistry