Quantitative and qualitative verification of pressure and velocity based near-field acoustic holography

R. Scholte, I. Lopez Arteaga, N.B. Roozen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantitative and qualitative verification of pressure and velocity based near-field acoustic holography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Engineering