Quantitative analysis of calcium and fluorine by high-sensitivity low-energy ion scattering: Calcium fluoride

Stanislav Průša (Corresponding author), Pavel Bábík, Tomáš Šikola, Hidde H. Brongersma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantitative analysis of calcium and fluorine by high-sensitivity low-energy ion scattering: Calcium fluoride'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Material Science