Quantitative analysis of a multicomponent silicate glass by electron microprobe

J. Matousek, V. Hulinsky, R. Metselaar, J. Corish

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
159 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1187-1192
TijdschriftPure and Applied Chemistry
Volume62
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit