Quantitative agreement between the values for the light-induced ΔpH in Rhodopseudomonas sphaeroides measured with automated flow-dialysis and 31P-NMR

K. Nicolaij, Juke Lolkema, K.J. Hellingwerf, R. Kaptein, W.N. Konings

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  24 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)319-323
  TijdschriftFEBS Letters
  Volume123
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantitative agreement between the values for the light-induced ΔpH in Rhodopseudomonas sphaeroides measured with automated flow-dialysis and 31P-NMR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit