Quantitative 3D fluorescence imaging of single catalytic turnovers reveals spatio-temporal gradients in reactivity of zeolite H-ZSM-5 crystals upon steaming

Z. Ristanovic, J.P. Hofmann, G. De Cremer, A.V. Kubarev, M. Rohnke, F. Meirer, J. Hofkens, M.B.J. Roeffaers, B.M. Weckhuysen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)
435 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantitative 3D fluorescence imaging of single catalytic turnovers reveals spatio-temporal gradients in reactivity of zeolite H-ZSM-5 crystals upon steaming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen