Quantifying joint stiffness in clubfoot patients

M.C. van der Steen, P.A. Andrei, B. van Rietbergen, K. Ito, A.T. Besselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantifying joint stiffness in clubfoot patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen