Quantifying input uncertainty in an assemble-to-order system simulation with correlated input variables of mixed types

A.E. Akçay, B. Biller

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantifying input uncertainty in an assemble-to-order system simulation with correlated input variables of mixed types'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen