Quantifying Graft Detachment after Descemet's Membrane Endothelial Keratoplasty with Deep Convolutional Neural Networks

Friso G. Heslinga (Corresponding author), Mark Alberti, Josien P.W. Pluim, Javier Cabrerizo, Mitko Veta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantifying Graft Detachment after Descemet's Membrane Endothelial Keratoplasty with Deep Convolutional Neural Networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen