Quantified stress : toward data-driven stress awareness

E.T. Kersten - van Dijk

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

276 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantified stress : toward data-driven stress awareness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen