Quantification of the Structure of Colloidal Gas-Liquid Interfaces

Mark Vis (Corresponding author), Kelly J H Brouwer, Álvaro González García, Andrei V Petukhov, Oleg Konovalov, Remco Tuinier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantification of the Structure of Colloidal Gas-Liquid Interfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Physics