Quantification of PSMA expression in prostate cancer by pharmacokinetic modeling of targeted ultrasound nanobubbles

S. Turco, R.H. Perera, H. Wijkstra, A.A. Exner, M. Mischi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantification of PSMA expression in prostate cancer by pharmacokinetic modeling of targeted ultrasound nanobubbles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie