Quantification of lateral repulsion between coadsorbed CO and N on Rh(100) using temperature-programmed desorption, low-energy electron diffraction, and Monte Carlo simulations

A.P. Bavel, van, M.J.P. Hopstaken, D. Curulla Ferre, J.W. Niemantsverdriet, J.J. Lukkien, P.A.J. Hilbers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
140 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantification of lateral repulsion between coadsorbed CO and N on Rh(100) using temperature-programmed desorption, low-energy electron diffraction, and Monte Carlo simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie