Quantification of isothermal crystallization of polyamide 12: Modelling of crystallization kinetics and phase composition

F. Paolucci, Dorien Baeten, Peter Roozemond, Bart Goderis, G.W.M. Peters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
165 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantification of isothermal crystallization of polyamide 12: Modelling of crystallization kinetics and phase composition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen