Quantification of coarse-graining error in Langevin and overdamped Langevin dynamics

M.H. Duong, A. Lamacz, M.A. Peletier, A. Schlichting, U. Sharma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Samenvatting

In molecular dynamics and sampling of high dimensional Gibbs measures coarse-graining is an important technique to reduce the dimensionality of the problem. We will study and quantify the coarse-graining error between the coarse-grained dynamics and an effective dynamics. The effective dynamics is a Markov process on the coarse-grained state space obtained by a closure procedure from the coarse-grained coefficients. We obtain error estimates both in relative entropy and Wasserstein distance, for both Langevin and overdamped Langevin dynamics. The approach allows for vectorial coarse-graining maps. Hereby, the quality of the chosen coarse-graining is measured by certain functional inequalities encoding the scale separation of the Gibbs measure. The method is based on error estimates between solutions of (kinetic) Fokker-Planck equations in terms of large-deviation rate functionals.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4517-4566
Aantal pagina's50
TijdschriftNonlinearity
Volume31
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantification of coarse-graining error in Langevin and overdamped Langevin dynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit