Quality of light in a long term care facility in the Netherlands

Emelieke Huisman, M.P.J. Aarts, P.L.W. Kemenade, H.S.M. Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
158 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)85-86
Aantal pagina's2
TijdschriftGerontechnology
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit