Quality of life: a poor and vulnerable people

Harry Lintsen, L.S. Laan, Onder Nomaler, Martijn Anthonissen, Ben P.A. Gales

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

130 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quality of life: a poor and vulnerable people'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences