Quality function deployment als deel van een integraal veranderingsplan

C.P.M. Govers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

Samenvatting

In dit artikel over Quality Function Deployment wordt eerst aandacht besteed aan kwaliteitszorg in het bedrijf. In essentie worden bij QFD dezelfde activiteiten verricht als bij 'traditionele' bedrijfsprocessen, maar er zijn verschillen ten aanzien van het toepassen van basistechnieken, de zogenoemde seven tools, en in de teambenadering. Belangrijk is een juist vertrekpunt voor de te volgen strategie en de keuze van het productconcept. Vandaar dat wordt ingegaan op het belang van het afbakenen van de doelgroep en de achtergronden van klantentevredenheid (Kanomodel). Aan de hand van het House of Quality wordt oak de opbouw van QFD besproken. Tot slot zal kort worden ingegaan op de praktijk en op de organisatie random QFD-projecten.
Originele taal-2Engels
TitelHandboek herontwerp van bedrijfsprocessen
RedacteurenW.J.J.C. Vercouteren, N. Hoek, van der, T.A.M. Lohman, N. Vermeulen
Plaats van productieDeventer
UitgeverijKluwer Techniek
Pagina'sIII.1.1.1-1/38
ISBN van geprinte versie90-5404-909-X
StatusGepubliceerd - 1996

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quality function deployment als deel van een integraal veranderingsplan'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit