Quality and rules for mechanical aspects of tangible interaction design

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Quality and rules for mechanical aspects of tangible interaction design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering