Qualitative properties of numerical solutions of the heat conduction equation

R. Horváth

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Eotvos Lorand University
  Datum van toekenning1 jan. 2000
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit