Qualitative modelling of process gas cycles for the direct recovery of exothermic reaction heat

I.L. Greeff, J.A. Visser, K.J. Ptasinski, F.J.J.G. Janssen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. South African Chemical Engineering Congress
Plaats van productieSouth Africa, Sun City
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit