Quadrature modulation techniques for high capacity data transport over polymer optical fibre links

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quadrature modulation techniques for high capacity data transport over polymer optical fibre links'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Medicine and Dentistry