Quadrature Antenna Mismatch Dector

A. Bezooijen, van (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerID 696728
StatusGepubliceerd - 4 dec 2003

Citeer dit