Quadra Politica: een ontwerp voor de vierde macht

Hendrikus Petrus Maria van de Loo

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

780 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering & Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Romme, A.G.L. (Sjoerd), Promotor
  • Dankbaar, Ben, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning20 nov 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6380-525-4
StatusGepubliceerd - 20 nov 2019

Bibliografische nota

Proefontwerp

Promotie : tijd en plaats

  • 16.00h, Atlas, room 0.710

Citeer dit

van de Loo, H. P. M. (2019). Quadra Politica: een ontwerp voor de vierde macht. Technische Universiteit Eindhoven.