PV power plant inspection by UAS: Correlation between altitude and detection of defects on PV modules

S. Leva, M. Aghaei, F. Grimaccia

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'PV power plant inspection by UAS: Correlation between altitude and detection of defects on PV modules'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen