PV in urban context: Modeling and simulation strategies for analyzing the performance of shaded PV systems

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

212 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Jan L.M., Promotor
  • Loonen, Roel C.G.M., Co-Promotor
Datum van toekenning23 mrt 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5236-8
StatusGepubliceerd - 23 mrt 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit