PV hosting capacity dependence on harmonic voltage distortion in low-voltage grids: model validation with experimental data

Tiago Castelo de Oliveira (Corresponding author), Mathias H.J. Bollen (Corresponding author), P.F. Ribeiro (Corresponding author), Benedito D. Bonatto (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

43 Citaten (Scopus)
53 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'PV hosting capacity dependence on harmonic voltage distortion in low-voltage grids: model validation with experimental data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering