Putting pressure on the spine : an osmoviscoelastic FE model of the intervertebral disc

Y. Schroder

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

270 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Putting pressure on the spine : an osmoviscoelastic FE model of the intervertebral disc'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen