Purification, crystallization and preliminary X-ray diffraction analysis of an oomycete-derived Nep1-like protein

B. Luberacki, M. Weyand, H.U. Seitz, W. Koch, C. Oecking, C. Ottmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Purification, crystallization and preliminary X-ray diffraction analysis of an oomycete-derived Nep1-like protein'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen