Purification and characterization of an L-aminopeptidase from Pseudomonas putida ATCC 12633

H.F.M. Hermes, T. Sonke, P.J.H. Peters, J.A.M. Balken, van, J. Kamphuis, L. Dijkhuizen, E.M. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
63 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Purification and characterization of an L-aminopeptidase from Pseudomonas putida ATCC 12633'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw en Biologie

Aarde en milieuwetenschappen