Pure-tone masking and partial masking in relation with hearing loss

H. Duifhuis, J.T.S. Smits

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)21-26
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume14
  StatusGepubliceerd - 1979

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Pure-tone masking and partial masking in relation with hearing loss'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit