Pulsed electron beam initiation in emulsion polymerization

J. Pusch, A.M. Herk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pulsed electron beam initiation in emulsion polymerization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen