Pulse corona discharge in water

Z. Liu, A.J.M. Pemen, G.J.J. Winands, E.J.M. Heesch, van, K. Yan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pulse corona discharge in water'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen