Pulmonary blood volume measured by contrast enhanced ultrasound : a comparison with transpulmonary thermodilution

I.H.F. Herold, M.A. Soliman Hamad, H.C. van Assen, R.A. Bouwman, H.H.M. Korsten, M. Mischi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pulmonary blood volume measured by contrast enhanced ultrasound : a comparison with transpulmonary thermodilution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen