Publisher’s Note: Structural atomic-scale analysis of GaAs/AlGaAs quantum wires and quantum dots grown by droplet epitaxy on a (311) A substrate (Applied Physics Letters (2011) 98 (193112))

J.G. Keizer, M. Jo, T. Mano, T. Noda, K. Sakoda, P.M. Koenraad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer139901
TijdschriftApplied Physics Letters
Volume99
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 26 sep 2011

Citeer dit