Publisher Correction: Enhanced food-related responses in the ventral medial prefrontal cortex in narcolepsy type 1 (Scientific Reports, (2018), 8, 1, (16391), 10.1038/s41598-018-34647-6)

Ruth Janke van Holst (Corresponding author), Lieneke K. Janssen, Petra van Mierlo, Gert Jan Lammers, Roshan Cools, Sebastiaan Overeem, Esther Aarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

36 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Publisher Correction: Enhanced food-related responses in the ventral medial prefrontal cortex in narcolepsy type 1 (Scientific Reports, (2018), 8, 1, (16391), 10.1038/s41598-018-34647-6)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen