Publisher Correction: Enhanced food-related responses in the ventral medial prefrontal cortex in narcolepsy type 1 (Scientific Reports, (2018), 8, 1, (16391), 10.1038/s41598-018-34647-6)

Ruth Janke van Holst (Corresponding author), Lieneke K. Janssen, Petra van Mierlo, Gert Jan Lammers, Roshan Cools, Sebastiaan Overeem, Esther Aarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

35 Downloads (Pure)

Samenvatting

In the original version of this Article, the author Gert Jan Lammers was incorrectly indexed. This error has now been corrected.

Originele taal-2Engels
Artikelnummer8766
TijdschriftScientific Reports
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec 2019

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Publisher Correction: Enhanced food-related responses in the ventral medial prefrontal cortex in narcolepsy type 1 (Scientific Reports, (2018), 8, 1, (16391), 10.1038/s41598-018-34647-6)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit