Public space for refugees: community facilities in the context of permanent temporariness

J.D. Bekkering, J.J.P.M. van Hoof, K. Dimitrova, E. Hendriks, M. Riedijk, R.J.J. Krosenbrink, Peter van Sorgen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)14-15
Aantal pagina's2
Tijdschrift4TU.Bouw
StatusGepubliceerd - jan 2017

Citeer dit