Public perceptions of environmental risks and willingness to act

C.J.H. Midden, A.L. Meijnders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)297-314
TijdschriftPolicy Studies Review Annual
Volume12
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Public perceptions of environmental risks and willingness to act'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit