Psychophysical versus psycometric methods in image-quality measurements

M.H.W.A. Boesten, E. Zee, van der

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)67-71
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume16
  StatusGepubliceerd - 1981

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Psychophysical versus psycometric methods in image-quality measurements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit