Psychologische aspecten (onder)belicht

E. Ouweland, van den, W. Zeiler, Y.A.W. Kort, de, G. Boxem, G. Nierman, W.H. Maassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

90 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het binnenmilieu van kantoorgebouwen die zijn ontworpen volgens de laatste comforteisen resulteert nog te vaak in ontevredenheid onder gebruikers. Eén van de oorzaken is dat de huidige ontwerprichtlijnen zich met name concentreren op fysische behaaglijkheid en energiegebruik. Onderzoek toont echter aan dat er nog veel meer (psychologische) aspecten van belang zijn voor het welzijn van gebouwgebruikers. Verwacht wordt dat hiermee in de toekomst winst valt te behalen, door betere prestaties op het gebied van productiviteit en gezondheid.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-6
Aantal pagina's5
TijdschriftTVVL Magazine
Volume43
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit

Ouweland, van den, E., Zeiler, W., Kort, de, Y. A. W., Boxem, G., Nierman, G., & Maassen, W. H. (2014). Psychologische aspecten (onder)belicht. TVVL Magazine, 43(4), 2-6.