Pseudorotation in monocyclic oxyphosphoranes

L.H. Koole, W.J.M. van der Hofstad, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4381-4383
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Organic Chemistry
Volume50
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit