Pseudo-linear Scale Space on Diffusion tensor Images

L.J. Astola, M.A. Almsick, van, L.M.J. Florack

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelInternational Mathematica Symposium, 20-24 June 2008, Maastricht, the Netherlands
Plaats van productieNetherlands, Maastricht
Pagina's14-
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit