Pruning state spaces with extended beam search

M. Torabi Dashti, A.J. Wijs

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pruning state spaces with extended beam search'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen