Provoking freezing of gait in clinical practice: turning in place is more effective than stepping in place

Karlijn Van DIjsseldonk, Ying Wang, Richard Van Wezel, Bastiaan R. Bloem, Jorik Nonnekes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
69 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)363-365
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Parkinson's Disease
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 2018

Citeer dit