Provision of ancillary services for balance management in autonomous networks

J. Frunt, A. Jokic, W.L. Kling, J.M.A. Myrzik, P.P.J. Bosch, van den

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
133 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Provision of ancillary services for balance management in autonomous networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen