Proving termination of graph transformation systems using weighted type graphs over semirings

H.J.S. Bruggink, B. König, D. Nolte, H. Zantema

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Proving termination of graph transformation systems using weighted type graphs over semirings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde