Proving liveness with fairness using rewriting

A. Koprowski, H. Zantema

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Proving liveness with fairness using rewriting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen